Nieuwe terminal luchthaven Charleroi ingehuldigd

14 januari 2008

Prins Filip heeft vandaag officieel de nieuwe terminal van de luchthaven van Charleroi ingehuldigd. De nieuwe terminal wordt op 29 januari in gebruik genomen.

Volgens Andr? Antoine, Waals viceminister-president en minister van Transport, is de inhuldiging van de luchthaven het symbool van een nieuw elan voor Charleroi en heel Walloni?.
Prins Filip werd omringd door honderden genodigden onder wie Andr? Antoine, minister-president van de Waalse regering Rudy Demotte, minister van staat Elio Di Rupo, vicepremier Yves Leterme, ministers Dupont, Magnette, Fonck en Piette.

Positief imago
Op de plechtigheid namen de voorzitter van de raad van beheer van Brussels South Charleroi Airport (BSCA), Edm?e de Groeve en de gedelegeerd bestuurder, Marcel Buelens, het woord. Ze hadden het over de geschiedenis van de luchthaven en bedankten iedereen die zich ervoor heeft ingespannen. Minister-president Rudy Demotte zei tevreden te zijn dat de luchthaven een positief imago geeft aan zowel Charleroi als het gewest.

De verwijzing naar Brussel in de naam van de luchthaven illustreert volgens Andr? Antoine de bedoeling van BSCA om zich open te stellen naar de wereld, in het voordeel van het hele land. Hij bracht nog eens de verschillende stappen van dit \'Waals succesverhaal\' in herinnering, namelijk de consensus op het gewestelijk niveau en een voorbeeldig begeleidingsbeleid voor de omwonenden. Hij wees er ook op dat in 2007 de milieudiensten van de Waalse maatschappij van de luchthavens, Soci?t? wallonne des a?roports (Sowaer), slechts 179 klachten kreeg van omwonenden uit Charleroi tegenover 1.250.000 klachten van buurtbewoners rond Zaventem.

Verdubbelde passagierscapaciteit
Met de nieuwe terminal moet de huidige passagierscapaciteit verdubbeld worden tot vijf miljoen passagiers. De nieuwe parking kan 5.000 wagens herbergen en in de kersverse stalplaats voor vliegtuigen kunnen op hetzelfde moment tien middelgrote toestellen een plaatsje vinden. De vier nieuwe opritten naar de piste zijn klaar en twee daarvan zijn nu al operationeel.

Door de investeringen behoort Charleroi tot de modernste en best uitgeruste regionale passagiersluchthavens. Dat kan het vertrouwen van de bedrijven die al op de luchthaven actief zijn versterken en nieuwe bedrijven aantrekken.

Er zijn 25 registratieloketten en twaalf inschepingszalen voorzien. De publieke zones en de transitzones zijn uitgerust met een aantal winkels en een Ierse pub.

Drie dossiers op stapel
Voor de nabije toekomst staan nog drie dossiers op stapel: het installeren van het dispositief ILS (Instrument Landing Systeme) categorie 3, waardoor landen bij beperkte zichtbaarheid mogelijk wordt, de bouw van een nieuwe controletoren en de verlenging van de oostelijk piste. De eerste steen van de terminal werd in juli 2005 gelegd en de eerste tests begin december waren positief. De constructie heeft een oppervlakte van 30.000 vierkante meter, bestaat uit drie niveaus, plus een administratief niveau op een tussenverdiep. De totale kost voor de werken bedraagt 125 miljoen euro.

De terminal heeft voor 9.000 vierkante meter ramen, 450 kilometer kabel, 2.500 ton staal, 13.000 vierkante meter graniet, meer dan 500 vierkante meter blauwe hardsteen en 70.000 ton beton.

Bron:Hln.be